Teamontwikkeling

“Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.”

- Albert Einstein -


Herken je dat? Zoveel mensen, zoveel wensen. En dat maakt samenwerken zo boeiend! Wél is het belangrijk een gezamenlijk en gelijk perspectief te hebben om succesvol te kunnen opereren in een team. Door een positieve benadering, door open, eerlijk en constructief te communiceren kan een team zich ontwikkelen tot een team waarin plezier en effectiviteit de boventoon voeren. 

Teamontwikkeling krijgt vorm door eerst te verkennen en te waarderen wat er is. Wat gaat er goed en wat kunnen we verbeteren. 
Zijn de doelen en resultaten voor iedereen helder? Kent iedereen zijn of haar competenties en taken? Hoe verloopt de samenwerking en de communicatie? Voelt eenieder zich eigenaar van het gezamenlijk resultaat en de gezamenlijke verbinding en ontwikkeling? Hoe staat het met de veiligheid in het team?

In samenspraak met de opdrachtgever en het team formuleren we het uitgangspunt en de gewenste richting waarin het team zich kan ontwikkelen. Dit kunnen we doen met behulp van een teamscan (hoe staat het team ervoor? Wat gaat goed? Waar ligt een vraag?), of door simpelweg het gesprek te voeren. 
De vorm en uitvoering van het proces van teamontwikkeling wordt altijd op maat gemaakt. Ook hierin zijn vertrouwen, perspectief en een positieve benadering de sleutelwoorden. 

Ik kom graag langs voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.